Ralat ImageMagick pada Windows: “magick: unable to open image ”test’: Tiada fail atau direktori @ error/blob.c/OpenBlob/3565. magick: tiada perwakilan nyahkod untuk format imej ini `’ @ error/constitute.c/ReadImage/741.” (SELESAI)


Jika dalam Windows 11 buka CMD:

cmd

Dan kemudian jalankan arahan:

magick '.\Для теста.jpg' test.png

Ralat akan diterima bahawa tiada fail atau direktori sedemikian:

magick: unable to open image ''.\╨Ф╨╗╤П': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/3565.
magick: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/741.

Anda boleh melihat bahawa aksara bukan Latin digunakan dalam nama fail, jadi anda mungkin berfikir bahawa ini adalah masalahnya - iaitu, program magick tidak menyokong abjad selain bahasa Inggeris.

Tetapi jika anda cuba menamakan semula fail dan jalankan arahan berikut:

magick 'test file.jpg' new.png

Kemudian ralat yang sama akan diterima lagi:

magick: unable to open image ''test': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/3565.
magick: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/741.

Bagaimana untuk membetulkan magick: tidak dapat membuka imej '' ujian': Tiada fail atau direktori @ error/blob.c/OpenBlob/3565. magick: tiada perwakilan nyahkod untuk format imej ini `' @ error/constitute.c/ReadImage/741.”

1. Gunakan petikan berganda dan bukannya petikan tunggal

Jika nama fail disertakan dalam petikan berganda dan bukannya petikan tunggal, maka arahan itu berfungsi dengan betul:

magick ".\Для теста.jpg" test.png

Iaitu, cuba letakkan nama fail dalam petikan berganda. Jika masalah berterusan, maka ia berkaitan dengan pengekodan nama fail.

2. Gunakan PowerShell dan bukannya CMD

Dalam Windows 11 dan Windows 10, gesaan arahan lalai ialah PowerShell, bukan CMD.

Jika Windows anda menggunakan CMD secara lalai, maka sama ada tetapkannya untuk menggunakan PowerShell dalam tetapan, atau jalankan salah satu daripada arahan berikut pada gesaan arahan:

powershell
pwsh

Dalam perintah Windows 11 + Windows Terminal Preview + PowerShell 7

magick '.\Для теста.jpg' test.png

berfungsi tanpa kesilapan.

Lihat juga: Panduan ImageMagick: memasang, menggunakan dan menyelesaikan masalah